in ,

Hasta haklarını biliyor musunuz?

Soolence.com

Hasta haklarını biliyor musunuz?


Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve dünyada da geçerli olan hasta haklarına göre, hastalar sağlık tesislerinde dini vecibelerini yerine getirebildiği gibi kurum ve personel seçebiliyor.

İnsan hakları, ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanındı. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 yılında Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlandı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edildiği 1946 yılında beslenme, giyim, konut ve temel sağlık hizmetlerinden yararlanabilme hakkı temel hak olarak kabul edildi. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve
dünyada da geçerli olan hasta hakları ise şöyle:

1) Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma; ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2) Bilgilendirme ve bilgi isteme: Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3) Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.
4) Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5) Reddetme, durdurma ve rıza: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6) Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

7) Dini vecibeleri yerine getirebilme: Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma: Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

Written by Ekrem Süyüncü

Soolence.com Blog sahiplerine yönelik bilgi verme, tavsiyede bulunma ve rehberlik etme amacı taşıyan ekipsel bir girişimdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Soolence.com

Kalori Cetveli

Soolence.com

Kısa Aralıklarla Egzersiz