in

Kaos Mühendisliği Yani Chaos Engineering Nedir?

Soolence.com

Kaos mühendisliği yani Chaos Engineering, son yıllarda ismi en çok anılan alanlar arsasında kendine yer etmeye başlamış oldu. Elbette ki ortaya çıkan bazı sorunlar, böyle bir mühendisliğe olan ihtiyacı da gündeme getirmiş oluyor. Kaos mühendisliği de bu noktada varlığını göstermeye başlıyor. Büyük ve dağıtılmış yazılım sistemlerinde yaşanan ilerlemeler her ne kadar yararlı ve etkili olsa da yazılımlara olan güven her geçen gün azalıyor.

Bu sistemlerdeki her bireysel sistem düzgün bir şekilde çalışsa bile hizmetler arasındaki etkileşimler pek çok öngörülemeyen sonuca neden olabiliyor. Bu öngörülemeyen sonuçlar ise dağınık sistemlerin karmaşık hale gelmesine neden oluyor. Kaos mühendisliği yani Chaos Engineering de söz konusu sorunlara çözüm arıyor.

Kaos mühendisliği nedir?

Ampirik sistem tabanlı bir yaklaşım, dağınık yazılım sistemlerinde meydana gelebilecek kaosu ölçeklendirmeyi sağlar ve sistemler gerçekçi koşullara dayanarak güçlenebilir. Dağıtılmış bir sistemin davranışını ise kontrollü bir şekilde yapılan deneyler sonrasında öğrenebiliriz. İşte bu kaos mühendisliğini bize açıklayabilir. Hasta olabilme ihtimalinize karşı önlem almak için aşı olur ve gelecekte yaşayacağınız bu sorunu çözmek için kendinize zararlı bir şey enjekte edersiniz.

Kaos mühendisliği alanı ise yazılım sistemlerinin gelecekte yaşayabileceği sorunların önüne geçmek için bazı teknikler uyguluyor. Yani grip aşısı ve kaos mühendisliğinin tekniklerini bu noktada eşleştirmek mümkün. Bulut üzerindeki karmaşık sistemlerin zararlı yazılımlara yanıt verip veremediğini test eden kaos mühendisliğindeki teknik ise yazılıma zararlı enjekte etmektir. Bu etkili metot sayesinde sistemler zararlı yazılımlara karşı hazırlanabilmekte ve zarar en aza indirgenebilmektedir.

Kaos mühendisliği teknikleri düşünüldüğü kadar karmaşık değildir. Bu mühendislik dalı sistemlerin başarısızlıklar karşısında nasıl hareket ettiğini öğreten planlı deneyleri ve deneyler sonucunda alınabilecek önlemleri içerir. Kaos mühendisliğinin amacı patlama yarıçapını en aza indirgemek yani sistemi olabildiğince korumaktır.

Kaos mühendisliği uygulamaları

Kaos mühendisliğinde yapılan deneyler dört adımdan oluşur;

  1. Normal davranış sergileyen bir sistemin ölçülebilir çıktısı olarak bir kararlı durum tanımlama
  2. Bu kararlı durumun kontrol ve deney grubunda da devam edeceğini varsayma
  3. Arıza yapan sabit sürücüler, düşen sunucular ve kesilen ağ bağlantıları gibi sorunları yaratan değişkenleri tanıtma
  4. Kontrol grubu ve deney grubu arasındaki sabit durumlarda farklılık arayarak hipotezi çürütmeye çalışma ve ortaya çıkan sorunları iyileştirmeyi hedefleme

Bahsettiğimiz bu deney adımlarına uygulanan ileri ilkeler de kaos mühendisliğinin ideal uygulamasıdır. İşte o ileri ilkeler;

  • Durum davranışı üzerine bir hipotez oluşturma: Bu adımda ölçülebilir bir sistem çıktısına odaklanılır ve kısa dönemde bu çıktı kararlı koşullarını gösterir. Hata oranları, işlem hacmi ve gecikme yüzdeleri kararlı koşullara örnek olarak verilebilir. Deneylerde bu sistematik hareketlere odaklanmak sistemin çalışıp çalışmadığı ya da nasıl çalıştığı hakkında yorum yapılmasını sağlar.
  • Gerçek olayları yansıtma: Kaos mühendisliğinde kullanılan tekniklerin değişkenleri gerçek olayları yansıtır. Bu noktada hatalı biçimlendirilen yanıtlar ve sunucuların bozulmasına neden olan yazılım hataları ya da trafik artışı gibi donanım hataları göz önünde bulundurulur. Kararlı durumu bozabilecek bir olay kaos deneylerinde potansiyel bir değişken olarak görülür.
  • Üretimde deneyleri kullanma: Sistemler ortama ve trafik modellerine göre farklı davranır. Ancak deneylerde kullanılan trafiği üretimde örneklemek daha verimli sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.
  • Denemeleri otomatik hale getirme: Deneyleri elle çalıştırmak zaman kaybı olacağı için otomatik hale getirmek daha avantajlıdır. Kaos mühendisleri sistemde bu anlamda bir otomasyon kurarak işlemleri hızlandırmaktadır.
  • Patlama yarıçapını küçültme: Meydana gelebilecek sorunlar için mutlaka önceden önlem alınmalı ve sisteme zarar verecek olan zararlılar bu şekilde engellenmelidir. Bunun nasıl yapıldığından yazımızın başında bahsetmiştik.

Kaos mühendisliği hizmetleri, yazılımların yapısını ve tasarımının nasıl değiştirilebildiğini gösteren son derece güçlü bir alıştırma olarak da kabul edilebilir. Karmaşık sistemlerde belirsizliği ele alarak iyileştirmeler yapmaya çalışan bu mühendislik dalı kitlesel ölçeklerde hızlı bir şekilde yenilik yapmaya odaklıdır. Aynı zamanda kaos mühendisliğinin temel ilkelerinden bir tanesi iyileştirmeler sayesinde müşterilere yüksek kalitede deneyim yaşatmaktır. Bu mühendislik alanı sayesinde karmaşık yazılımlarda yaşanan pek çok güvenlik sorunu ve sistem hataları düzeltilmekte ve kullanıcı deneyimi iyileştirilmektedir. Bu konudan farklı olarak daha önce hazırladığımız yazılım mühendisliği ile ilgili şu haberimize göz atabilirsiniz:

Written by Ekrem Süyüncü

Soolence.com Blog sahiplerine yönelik bilgi verme, tavsiyede bulunma ve rehberlik etme amacı taşıyan ekipsel bir girişimdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Soolence.com

FileZilla Nedir? (FTP Programı FileZilla Kullanım Rehberi)

Soolence.com

Yazılım Mühendisliği İçin Tecrübe Bilgiden Daha Önemli!